ja en

Chronology

Exhibition of Chinese contemporary art

Significance

3

Category 1

Exhibition

Category 2

Year

1993/11/29

Region(venue)

Japan

Region(content)

China

City

Tokyo

Content

Special Exhibition Chinese Contemporary Art Today is held (Jul. 4–Aug. 5, Tokyo Gallery).

Participating artist(s)

Wang Guangyi, Wang Yi, Yang Jiechang, Liu Zhenggang, Zhang Jianjun, Yu Youhan, Sun Liang, Fang Zhongming, Zong Haidong, Xu Bing

Link

FM No.

2830