ja en

Chronology

Exhibition of video art from China, South Korea and Japan, co-curated by three curators from these countries

Significance

3

Category 1

Exhibition

Category 2

Film/video

Year

2004/1/10

Region(venue)

Japan

Region(content)

City

Tokyo, Seoul

Content

Out the Window: Spaces of Distraction (Jan. 10 –Feb. 15 at The Japan Foundation Forum, Tokyo) is held and tours to Project Space Zip, Seoul (Mar. 30–May 13). Curated by Li Zhenhua, Suh Jinsuk, and Sumitomo Fumihiko.

Participating artist(s)

China: 8gg, Cao Fei, Cao Kai, Chen Dili, Cui Xiuwen, Du Jie, Li Yongbin, Ou Ning, Shi Qing, Wang Ning, Wu Ershan, Wu Quan, Yang Fudong, Zhang Dan & Chen Man, Zhao Liang, Zhen Yunhan, Zhou Xiaohu
South Korea: Cho Isu, Gwon Osang, Han Kyeryoon, Jeon Joonho, Kim Changkyum, Kim Hyejung*, Kim Jaewha*, Kim Joon, Kim Kira, Kim Yongkyoung, Ku Jayoung, Lee Hyungkoo, Lee Yongbaek, Noh Jaeoon, Park Hyesung, Park Jihoon, Park Junebum, Ryu Biho, Seo Bohyung, Shin Yungsik, Yoon Miyeon, Yu Hyoungjun*
Japan: Bowda Katsushi, Furukawa Koichi, Goshima Kazuhiro, Hayashi Yuki, Hino Keiko, Ise Shoko, Kimura Mayumi, Kobayashi Kohei, Koizumi Meiro, Nakanosai Toshihiro, Okado Mikio, Pol Malo, Saito Masakazu, Sasaguchi Kazz, Sato Yoshinao, Shimada Masamichi, Tanaka Koki
*Tokyo only

FM No.

5674