ja en

Chronology

Exhibition of Chinese art (Mori Art Museum)

Significance

3

Category 1

Exhibition

Category 2

Year

2005/7/2

Region(venue)

Japan

Region(content)

China

City

Tokyo

Content

Follow Me! Chinese Art at the Threshold of the New Millennium (Jul. 2–Sep. 4 at Mori Art Museum, Tokyo) is held.

Participating artist(s)

Cao Fei, Chen Shaoxiong, Chen Wenbo, Liu Zheng
Lu Hao, Ou Ning. Shao Yinong / Mu Chen,
Shi Yong, Wang Qingsong, Weng Fen, Xu Zhen,
Yang Fudong, Yang Zhenzhong, The Yangjiang Group (Zheng Guogu, Chen Zaiyan, Sun Qinglin), Yin Xiuzhen, Zhou Tiehai

FM No.

5531