ja en

Chronology

Exhibition of contemporary art in Shanghai

Significance

3

Category 1

Exhibition

Category 2

Year

2018.9.22

Region(venue)

Japan

Region(content)

China

City

Kumamoto

Content

Shanghai Beat: The Dynamism of Contemporary Art Scene in Shanghai (Sep. 22–Nov. 25) is helf at Contemporary Art Museum Kumamoto.

Participating artist(s)

Dai Jianyong, Guo Cheng, Lu Yang, Miao Ying, Xiao Longhua, XU ZHEN®, Yu Youhan, ang Fudong, Yang Yongliang, Yang Zhenzhong, Zhang Huan, Zhang Peili, Radical Space

Link

https://www.camk.jp/english/exhibition/shanghai/

FM No.

3439

Search