ja en

Chronology

Taiyang Art Association

Significance

3

Category 1

Group Founded

Category 2

Year

1934/

Region(venue)

Taiwan

Region(content)

Japan

City

Content

Taiyang Art Association established
Participants are Chen Chenbo, Chen Qingfen, Yang Sanlang, Li Meishu, Li Shiqiao, Liao Jichun, Yan Shuilong, Tateishi Tetsuomi,

Participating artist(s)

Link

FM No.

4070