ja en

年表

ホー・ツーニェン展(豊田)

重要度

3

事項種別1

展覧会

事項種別2

2021年10月23日

地域1(場所)

日本

地域2(内容)

シンガポール

都市

豊田

事項

ホー・ツーニェン 百鬼夜行(10.23-1.23 豊田市美術館)開催。

出品/関連作家

FM No.

5611